Izjava o privatnosti

Ključna pitanja i odgovori

Zahvaljujemo Vam se što ste posetili našu web stranicu. Nadamo se da ćete uživati u dodatnom upoznavanju sa kompanijom NESTLE ADRIATIC FOODS d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 11A ( u daljem tekstu: NESTLE) i našim proizvodima.

NESTLE poštuje Vaše pravo na privatnost prilikom korišćenja web stranice i elektronske komunikacije sa nama. Preduzeli smo sve potrebne mere kako bi lične informacije ukoliko nam ih dajete bile sigurne.

Važno je napomenuti da je NESTLE „Kontrolor podataka“ (pogledajte objašnjenje 18. pitanja) Vaših ličnih informacija.

Ponudili smo nekoliko ključnih pitanja na koja verujemo da želite da znate odgovor. Ovi odgovori će Vas informisati o pravima koja se odnose na Vaše lične podatke i mere koje NESTLE preduzima za zaštitu privatnosti i sigurnosti ličnih podataka. Nadamo se da će Vam ove informacije koristiti. Ukoliko imate dodatna pitanja koja se tiču Vaših ličnih podataka ili bilo kakva pitanja vezana za raspolaganje Vašim ličnim podacima, molimo Vas da kontaktirate sektor korporativnih komunikacija kompanije NESTLE putem besplatnog Info broja 0800 000 100, putem e-mail adrese info@rs.nestle.com ili nam pišite na adresu Nestlé Adriatic Foods d.o.o., Milutina Milankovića 11a, 11070 Novi Beograd. Izdvojili smo najčešća pitanja koja će Vam pomoći da lakše i brže pronađete odgovore.

1. Koje lične podatke NESTLE prikuplja putem ove web stranice i na koji način?
2. Kako NESTLE obezbeđuje sigurnost Vaših ličnih podataka?
3. Kako nestle može koristiti vaše podatke i zašto?
4. Kako možete videti, proveriti, izmeniti ili obrisati lične podatke koje ste nam poslali?
5. 'Cookies' ("tehnologija praćenja") - Kako i zašto ih NESTLE koristi?
6. E marketing - Šta je SPAM i koji stav NESTLE zauzima kada je reč o SPAM elektronskoj pošti?
7. Koliko dugo NESTLE zadržava Vaše lične podatke?
8. Kakva je NESTLE-ova politika o prikupljanju podataka koje dobije od dece koja koriste NESTLE web stranice?
9. Da li se NESTLE web stranica povezuje sa drugim web stranicama i šta se tada dešava sa mojim podacima?
10. Šta se dešava sa mojim podacima kada nekome pošaljem NESTLE web stranicu elektronskom poštom?
11. Šta se dešava sa mojim podacima ako putem ove web stranice učestvujem u NESTLEovoj online anketi?
12. Šta je jednokratna prijava?
13. Može li NESTLE naknadno promeniti uslove Politike privatnosti?
14. Gde mogu pronaći više informacija o pravnim pitanjima NESTLE web stranice i mojim zakonskim pravima i odgovornostima?
15. Putem kojih adresa se mogu informisati ukoliko imam dodatna pitanja o mojim ličnim podacima?
16. Koji su uslovi sa pravnim definicijama korišćeni u NESTLE-ovoj izjavi o privatnosti podataka?
17. VAŽNO - Zašto moram da prihvatim uslove navedene u Izjavi o privatnosti?

1. Koje lične podatke NESTLE prikuplja putem ove web stranice i na koji način?
Prikupljamo samo one lične podatke koje Vi želite da nam date ili one koji su neophodni kako bismo Vam pružili (i unapredili) usluge. Prikupljamo direktne lične podatke kao što su ime, adresa i e-mail adresa, kao i indirektne podatke kao što su 'Cookies' (praćenje), veza i informacije o sistemu. Možete nam dati svoju e-mail adresu, ime, telefonski broj i sl. kako bismo Vam pružili informacije o našim proizvodima, mogućnostima učestvovanja u našim takmičenjima ili anketama ili ako jednostavno želite da budete informisani o aktivnostima kompanije NESTLE. Ukoliko želite da zasnujete karijeru u kompaniji NESTLE možete da se prijavite na konkurs za slobodno radno mesto ili da pošaljete biografiju na e-mail adresu human.resources@rs.nestle.com. Možete biti sigurni da kompanija NESTLE preduzima sve neophodne mere kako bi se obezbedila sigurnost Vaših ličnih informacija.

Vrh strane

2. Kako NESTLE obezbeđuje sigurnost Vaših ličnih podataka?
NESTLE preduzima sve potrebne mere kako bi Vaše lične informacije bile sigurne. Samo ovlašćeno osoblje kompanije NESTLE, partnerske kompanije koje su pružaoci usluga i naši poslovni partneri, to jest ovlašćeno osoblje (koje se ugovorom obavezalo da će čuvati sve informacije) ima pristup Vašim ličnim podacima.

NESTLE osoblje koje ima pristup Vašim ličnim podacima mora da se pridržava pravila NESTLE-ove Izjave o privatnosti i važećih zakonskih propisa, a svi poslovni partneri koji imaju pristup Vašim ličnim podacima potpisali su ugovor o zaštiti podataka.

Takođe, ugovore su potpisali i partnerske kompanije koje imaju pristup Vašim ličnim podacima, kako bi bili sigurni da će te informacije i dalje biti sigurne. Kako bi obezbedili sigurnost Vaših ličnih podataka, NESTLE stalno nadograđuje svoj Informatički sistem, te na taj način ima odgovarajuće mere za sprečavanje neovlašćenog pristupa (npr. hakovanje). Molimo pogledajte Pitanje 4 - Kome NESTLE otkriva vaše lične podatke i zašto? Vrh strane

3. Kako NESTLE može koristiti Vaše podatke i zašto?
NESTLE nikada neće deliti vaše lične podatke sa poslovnim saradnicima koji nameravaju da ih iskoriste u direktne marketinške svrhe, osim ako nam niste dali izričito dopuštenje za to. NESTLE će u korišćenju vaših podataka poštovati sledeće principe: (i) direktni marketing putem e-maila, (ii) Vaše je pravo da u bilo koje vreme zatražite od kompanije NESTLE prestanak kontaktiranja putem elektronske pošte u marketinške svrhe i takođe (iii) Imate pravo da zatražite brisanje ličnih informacija iz naših sistema - molimo pogledajte Pitanje 5.

NESTLE može da deli Vaše lične podatke ali samo u dole navedenim strogo ograničenim okolnostima:

  • Može proslediti Vaše lične podatke partnerskim kompanijama (kao što je naš pružalac internet usluga) ali samo i isključivo radi ostvarivanja svrhe zbog koje su podaci i dati. Neki od ovih poslovnih partnera mogu imati sedište izvan države u kojoj ste pristupili ovoj web stranici. Naš glavni pružalac usluga za internet stranice nalazi se u Sjedinjenim Američkim Državama. Molimo da pogledate pitanje 6 - "U koje države će Vaši lični podaci biti poslati i zašto?" Naše partnerske kompanije moraju u svakom trenutku da omoguće isti nivo sigurnosti Vaših ličnih podataka kao i NESTLE. U obavezi su da poštuju pravne odredbe iz ugovora o čuvanju Vaših ličnih podataka, koje obrađuju isključivo po instrukcijama od strane NESTLE-a. 
  • NESTLE je globalna kompanija i Vaši lični podaci iz tog razloga mogu biti preneti preko međunarodnih granica. Vaši podaci mogu da se prenesu u države koje imaju različite nivoe zaštite podataka od država u kojima ste svoje lične podatke predali. Ovo prenošenje podataka vrši se samo uz Vaš izričiti pristanak i samo isključivo zbog toga što je NESTLE globalna kompanija prevazilaci granice Republike Srbije.
  • NESTLE može proslediti vaše podatke organu vlasti bez pristanka lica, ako je obrada neophodna radi obavljanja poslova iz svoje nadležnosti određenih zakonom ili drugim propisom u cilju ostvarivanja interesa nacionalne ili javne bezbednosti, odbrane zemlje, sprečavanja, otkrivanja, istrage i gonjenja za krivična dela, ekonomskih, odnosno finansijskih interesa države, zaštite zdravlja i morala, zaštite prava i sloboda i drugog javnog interesa, a u drugim slučajevima na osnovu pismenog pristanka lica.

Vrh strane

4. Kako možete videti, proveriti, izmeniti ili obrisati lične podatke koje ste nam poslali?
Imate pravo da se obratite NESTLE-u kako bi Vam pružio sve informacije koje poseduje o vama.Takođe, možete da obrišete, ispravite ili promenite svoje lične podatke slanjem e-maila na info@rs.nestle.com ili pisma na adresu: Nestlé Adriatic Foods d.o.o., Milutina Milankovića 11, 11070 Novi Beograd; Tel: 0800 000 100.

NESTLE kao rukovalac prikupljenim podacima u slučaju podnošenja zahteva za brisanje ličnih podataka, odnosno povlačenjem pristanka u pismenom obliku, je obavezan da podatke briše u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva, odnosno povlačenja pristanka.

Vrh strane

5. COOKIES ("Tehnologija praćenja") – Kako i zašto ih NESTLE koristi?
Nestlé koristi tehnologiju praćenja ("Cookies") za prikupljanje ličnih podataka kao što su vrsta preglednika i operativnog sistema, pripadajuća stranica, put preko stranice, ISP domen i slično u cilju razumevanja kako posetioci koriste ovu web stranicu. Cookies nam pomažu u prilagođavanju ove web stranice Vašim ličnim potrebama. Nestlé čuva sve informacije prikupljene preko 'Cookie-a' u ne-lično identifikovanom formatu. Ovaj tip informacija dobijenih putem 'Cookie-a' neće biti prosleđen izvan Nestlé grupe ili određenim trećim stranama. Neće se koristiti za nepredviđene komunikacije. 'Cookies' smešteni na Vašem računaru ne sadrže Vaše ime, već IP adresu. Nakon što je korisnikova sesija prekinuta, informacije sadržane u 'Cookies-u' više nisu dostupne Nestlé-u. Molimo da proverite da li Vaše postavke računara podržavaju mogućnost prihvaćanja 'Cookiea' ili ne? Možete podesiti vaš preglednik da vas upozori pre nego što prihvatite 'Cookie' ili ga možete podesiti da ih odbija, iako u tom slučaju nećete imati pristup svim mogućnostima ove stranice. Pod opcijom "pomoć" na Vašem pregledniku, proverite kako to možete da učinite. Ne morate da imate uključenu opciju primanja 'Cookiea' da biste koristili većinu delova ove i drugih Nestlé web stranica. Zapamtite da ukoliko koristite različite računare na različitim mestima, moraćete da proverite da li je svaki preglednik prilagođen Vašim postavkama za primanje 'Cookiea'. Vrh strane

6. E marketing - Šta je SPAM i koji stav Nestlé zauzima kada je reč o SPAM elektronskoj pošti?
Spam predstavlja mesto gde se skladište neželjene e-mail poruke koje sadrže reklame ili marketinške materijale poslate bez vašeg pristanka. Nestlé ne šalje SPAM e-mail poruke. Nestlé koristi anti-spam alat u cilju zaštite zaposlenih od primanja SPAM poruka. Slanje e-mail poruka bez saglasnosti druge strane je nezakonito u mnogim zemljama. Nestlé neće koristiti Vaše lične podatke (uključujući i Vašu e-mail adresu) za direktni marketing ili praćenje komunikacije osim ukoliko nam date izričitu dozvolu. Ovo se naziva „OPT-IN“ saglasnost.
Takođe, Nestlé neće deliti Vaše lične podatke sa trećim licima koja bi koristila Vaše lične informacije za slanje spam mejlova. Nestlé web stranice pružaju priliku da dobijete informacije o marketingu putem e-maila. Svaka e-mail poruka poslata od strane Nestlé a će Vam dati mogućnost u bilo koje vreme da prestanete da primate marketinške e-mailove. Ako iz nekog razloga verujete da ste dobili bezvrednu e-poštu od strane Nestlé molimo Vas da nas obavestite odmah preko date adrese. Za detalje o adresi pogledajte pitanje 5 - Kako možete da vidite, proverite, promenite ili obrišete lične informacije koje ste nam poslali? Vrh strane

7. Koliko dugo NESTLE zadržava Vaše podatke?
Nestlé može da skladišti (lične) podatke koje ste nam poslali putem ove web stranice u svojim bazama podataka. Nestlé će čuvati Vaše (lične) podatke samo onoliko dugo koliko je neophodno da odgovori na pitanja ili reši probleme, obezbedi bolje i nove usluge, a u skladu sa zakonskim odredbama prema važećem zakonu. To znači da možemo da zadržimo Vaše (lične) podatke nakon što prestanete da koristite usluge Nestlé-a ili prekinete sa korišćenjem ove web stranice ukoliko niste zahtevali brisanje vaših podataka. Nakon ovog perioda, Vaši (lični) podaci će biti izbrisani iz svih sistema u okviru Nestlé-a. Podsećamo Vas da imate pravo da Vaši (lični) podaci budu izbrisani u bilo kom trenutku. Molimo pogledajte pitanje 5 - Kako možete da vidite, proverite, promenite ili obrišete (lične) informacije koje ste nam poslali? Vrh strane

8. Kakva je Nestlé ova politika o prikupljanju podataka koje dobije od dece koja koriste Nestlé web stranice?
Verujemo da je veoma važno da zaštitimo privatnost dece u svetu elektronskih komunikacija i podstaknemo roditelje ili staratelje da provode vreme sa svojom decom i učestvuju i prate njihove elektronske aktivnosti. Mi ne prikupljamo podatke od dece uzrasta ispod 18 godina. Nestle ne odgovara za neovlašćeni pristup ovom sajtu od strane osobe koja je mlađa od 18 godina. Vrh strane

9. Da li se Nestlé web stranica povezuje sa drugim web stranicama i šta se tada dešava sa mojim podacima?
Linkovi na druge web stranice Nestlé Grupe mogu Vas odvesti izvan mreže Nestlé. Nestlé ne snosi odgovornost za sadržaj, tačnost ili funkciju tih stranica. Linkovi su dati u dobroj veri i Nestlé se ne smatra odgovornom za bilo kakve kasnije promene na drugim web stranicama za koje smo dali link. Uključenje linkova na druge stranice ne označava potvrdu Nestlé. Preporučujemo Vam da budete oprezni i da pažljivo pročitate zakonska obaveštenja o privatnosti na ostalim web stranicama koje posećujete. Vrh strane

10. Šta se dešava sa mojim podacima kada nekome pošaljem Nestlé web stranicu elektronskom poštom?
Neke od naših web stranica Vam pružaju mogućnost da putem e-maila pošaljete adresu web stranice drugoj osobi. Navedena funkcija podrazumeva da ćemo možda prikupiti Vašu e-mail adresu i / ili e-mail adrese onih kojima ste poslali web stranicu. E-mail adrese prikupljene na ovaj način se ne koriste za bilo koju drugu svrhu osim za ispunjenje Vašeg zahteva. Ove e-mail adrese se ne čuvaju i brišu se odmah nakon ispunjenja zahteva. Vrh strane

11. Šta se dešava sa mojim podacima ako putem ove web stranice učestvujem u Nestlé-ovoj online anketi?
S vremena na vreme, možemo pitati posetioce naših web stranica da učestvuju u anketama koje se uglavnom odnose na sadržaj sajta, naših proizvoda ili kategorije proizvoda. Možda ćemo tražiti informacije o starosnoj dobi, polu i / ili drugim ne-ličnim podacima. Za potrebe ovog istraživanja, možemo da dodamo informacije dobijene preko cookie-a, ali ne i lične informacije. Prikupljena lična informacija nije vezana za bilo koje lične informacije koje ste nam možda već dali. Lične informacije prikupljene iz ankete i istraživanja su samo za Nestlé internu upotrebu, ali generički sakupljene informacije koje ne odaju ličnu identifikaciju mogu se deliti sa drugima. Vrh strane

12. Šta je jednokratna prijava?
Da bi proces registracije tekao lakše, koristimo alate za jednokratnu registraciju na mnogim Nestlé web stranicama. Sa ovom alatkom, kada se registrujete na našoj web stranici, ove informacije Vam mogu biti automatski dostupne za registraciju na drugim Nestlé web stranicama. Vaši (lični) podaci ostaju zaštićeni, a mi ćemo uvek tražiti Vašu izričitu saglasnost ili OPT-IN da primate informacije preko Nestlé web stranice pre nego što budete dodati na bilo koju mailing listu. Vrh strane

13. Može li Nestlé naknadno promeniti uslove Politike privatnosti?
Zadržavamo pravo izmena i ispravki ovog obaveštenja. Molimo Vas da pristupate ovoj web stranici s vremena na vreme kako biste imali pregled novih informacija. Vrh strane

14. Gde mogu pronaći više informacija o pravnim pitanjima Nestlé web stranice i mojim zakonskim pravima i odgovornostima?
Za detaljnije informacije pogledajte „Uslove i pravila korišćenja“ dostupan klikom na ovaj link, ili direktno na ovoj stranici. Vrh strane

15. Putem kojih adresa se mogu informisati ukoliko imam dodatna pitanja o mojim ličnim podacima?
E-mail adresa: info@rs.nestle.com Poštanska adresa: Nestlé Adriatic Foods d.o.o., Milutina Milankovića 11a, 11070 Novi Beograd Info Broj: 0800 000 100 Vrh strane

16. Koji su uslovi sa pravnim definicijama korišćeni u Nestlé-ovoj izjavi o privatnosti podataka?
Lične informacije podrazumevaju lične podatke i svaku informaciju u vezi sa Vama koja Vas može direktno ili indirektno identifikovati. (Na web stranicama to je obično Vaša e-mail adresa). Obrada podataka je svaka radnja preduzeta u vezi sa podacima kao što su: prikupljanje, beleženje, prepisivanje, umnožavanje, kopiranje, prenošenje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, ukrštanje, objedinjavanje, upodobljavanje, menjanje, obezbeđivanje, korišćenje, stavljanje na uvid, otkrivanje, objavljivanje, širenje, snimanje, organizovanje, čuvanje, prilagođavanje, otkrivanje putem prenosa ili na drugi način činjenje dostupnim, prikrivanje, izmeštanje i na drugi način činjenje nedostupnim, kao i sprovođenje drugih radnji u vezi sa navedenim podacima, bez obzira da li se vrši automatski, poluautomatski ili na drugi način (u daljem tekstu: obrada).

Vrh strane

17. VAŽNO - Zašto moram da prihvatim uslove navedene u Izjavi o privatnosti?
Nestle je globalna kompanija koja koristi internet za prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka. To naravno podrazumeva obradu i prenos Vaših (ličnih) podataka preko granica.

Ova Izjava o privatnosti Vam pruža sve neophodne informacije (na jednostavan način) kako biste mogli da izaberete da li da koristite ovu web stranicu i da pošaljete svoje (lične) podatke kompaniji Nestlé ili ne. U skladu sa tim, prilikom posete naše web stranici i komunikacije elektronskim putem sa nama, saglasni ste i prihvatate da obrađujemo Vaše lične informacije na način koji je definisan u ovoj Izjavi o privatnosti. Ako zatražite da Vam pružimo određene usluge (takmičenja, newsletter, nove detalje o proizvodu, itd.) moraćemo da tražimo dodatne direktne lične podatke (ime, adresa i e-mail adresa) od Vas. U ovom slučaju, tražićemo Vašu saglasnost za prikupljanje i korišćenje ovih ličnih podataka koji će se koristiti samo u svrhu za koju ste nam ih dostavili.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom Izjavom o privatnosti molimo Vas da kontaktirate Nestlé putem adrese navedene u okviru pitanja 5 i biće nam zadovoljstvo da Vam odgovorimo. Vrh strane